Implantologia

img_implanty

Implantologia

Utrata zęba w perspektywie czasu generuje  defekt nie tylko kosmetyczny, ale rowneż mechaniczny, sąsiednie zęby się przemieszczają do luki i nie funkcjonują prawidłowo co może prowadzić do utraty kolejnych zębów. Dla tego tak ważne jest uzupełnienie nawet pojedynczego braku. Służą ku temu korony wsparte na implantach, czyli tytanowych wszczepach śródkostnych imitujących niejako korzeń brakującego zęba, które na stałe zrastają się z kością. Można w ten sposób odtwarzać pojedyncze zęby jak i pełen łuk zębowy. Implanty stanowią również znakomite zakotwienia dla protezy, umożliwiając jej stabilizację i zmniejszenie wymiarów. Po ekstrakcji zęba naturanym procesem jest zanik kości. By go zredukować, podnosząc szanse na późniejszą implantację stosuje się zabiegi zachowania wyrostka, polegające na wprowadzeniu materiałów kościozastepczych i uszczelnienia zębodołu. W przypadku gdy ekstrakcja zęba była dawno i nastąpiła znaczna redukcja kości, nie oznacza to że implantacja nie jest możliwa. W większości możemy odtworzyć brakującą kość poprzez zabiegi regeneracyjne i podniesienie dna zatoki szczękowej, ale niestety wydłuża to proces terapeutyczny.

 
  • Ekstrakcje z augumentacją
  • Regeneracja kości
  • Odtworzenie dziąsła
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej
  • Ekstrakcja z impantacją
  • Implanty pojedynczych zębów
  • Most, proteza na implanty
  • Cała szczęka na implantach
  • Korony na implantach
  • Proteza na implantach