Diagnostyka radiologiczna, Cyfrowy Pantomograf KODAK

dental x-ray

RTG

Posiadamy sprzęt :

- Aparat Kodak 2200 do zdjęć punktowych

- Aparat Kodak 8000 do zdjęć panoramicznych

Nowoczesne techniki rejestracji obrazowej pozwalają uzyskać obrazy cyfrowe o wysokiej rozdzielczości wykorzystując ok 10% typowej dawki rtg. Dobre zdjęcia dentystyczne umożliwiają precyzyjna diagnostykę, określenie optymalnego planu leczenia i pozwalają na obiektywna ocenę skuteczności zastosowanego leczenia ( 2 zdjęcia ). Na zlecenie zewnętrznych gabinetów wykonujemy również punktowe zdjęcia na kliszy.