Diagnostyka radiologiczna, Cyfrowy Pantomograf KODAK

dental x-ray

RTG

Posiadamy sprzęt : - Aparat Kodak 2200 do zdjęć punktowych - Aparat Kodak 8000 do zdjęć panoramicznych

Nowoczesne techniki rejestracji obrazowej pozwalają uzyskać obrazy cyfrowe o wysokiej rozdzielczości wykorzystując ok 10% typowej dawki rtg. Dobre zdjęcia dentystyczne umożliwiają precyzyjna diagnostykę, określenie optymalnego planu leczenia i pozwalają na obiektywna ocenę skuteczności zastosowanego leczenia ( 2 zdjęcia ). Na zlecenie zewnętrznych gabinetów wykonujemy również punktowe zdjęcia na kliszy.

Urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące stosowane w Przychodni Salvus do celów diagnostycznych nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz Przychodni jest na poziomie tła naturalnego. (w zakładce rtg) Ustawa z 29.11.2000r. - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Art. 32c. 1